^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Výhra - projekt "Múdre hranie"

Cieľom výzvy projektu "múdre hranie" bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Výzva bola určená materským školám zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Tohto projektu sa zúčastnila aj naša materská škola. Boli sme úspešní, vyhrali sme 500,- eur, ktoré sme využili na nákup rôznych kníh, didaktických hračiek, magnetických geometrických tvarov, matematických hier, ktoré deti využívajú vo dvojiciach, či v skupinách. Zakúpili sme aj rôzne stavebnice, z ktorých si deti stavajú labyrinty, hrady, veže. Rozvíjajú predovšetkým spoluprácu, fantáziu, priestorovú orientáciu. Prínosom sú aj pomôcky na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Deti poznávajú, pozorujú prírodu. Fotky tu:

20210624 082659

Beseda so včelárom

Dňa 04.06.2021 sa deti našej materskej školy zúčastnili zaujímavej a pútavej besedy "Život včiel a ich význam pre ľudstvo". Svoje skúsenosti a vedomosti prišiel deťom odovzdať včelár Anton Antušák. Oboznámil nás s úlohou kráľovnej, no a samozrejme aj s namáhavou prácou pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov do úľa. Deti sa mohli všetkého dotknúť (plasty, vosk, rámček, dymák). Vypočuli si odpoveď na otázku: " Čo robiť, ak ma uštipne včela?" Beseda neobišla ani ochutnávku včelárskych produktov, a to sladkého medu. "Čerešničkou na torte" tejto besedy bol zážitok o dva dni neskôr, keď sme s deťmi pozorovali na školskom dvore včielky na púpavách. Hosťovi sa chceme poďakovať za úžasný zážitok, ktorý mohli deti aj učiteľky prežiť, vidieť a zároveň sa učiť. Fotky tu:

 

20210604 095557

                                                                                                                         

Deň detí v materskej škole

Deň detí sme v našej materskej škole oslávili super. V triede čakalo na deti množstvo veselých úloh a aktivít. Neskôr sme si spoločne zatancovali na veselú pieseň a následne sa začalo súťaženie. Musíme uznať, že to bol skutočne nádherný, ale najmä tvorivý Deň detí so všetkým, čo k tomu patrí. Po všetkých aktivitách deti dostali odmenu vo forme cukríkov a balíčky, ktoré si odniesli domov. Radosť detí si môžete pozrieť tu:

 

20210601 081222


Pokyny od 17. mája 2021

Od pondelka 17. mája 2021 je v platnosti  nové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU), ktoré nevypĺňate každý pondelok, ale iba v prípade, ak Vaše dieťa preruší dochádzku do MŠ najmenej na 4 po sebe nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov, napr. ak chýba v piatok + víkend + pondelok. Ďakujeme za porozumenie.

 

Pokyny od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 už nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom zákonného zástupcu. Potrebné je priniesť len nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU). Následne ho prinesiete už len v prípade, keď Vaše dieťa preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov). Ďakujeme za porozumenie.

 


 


 

 

Zápis detí do 1. ročníka

hdimg208d44c03693aa2a9217cb9138a548

 

Veselá Veľká  noc

Veľká noc je spojená s príchodom jari a ľudové zvyky, ktoré sa v tomto období uskutočňovali, mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka: hojnosť, zdravie ľudí aj dosť dobytka. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Po Kvetnej nedeli prichádza Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, na ktorý sa deti veľmi tešia. Fotky tu:                    

20210329 125412

 

Jarné prebúdzanie

Voda jemne žblnkoce. Unáša drobné kryhy so sebou. Prvé kvietky sa objavujú spod bielej periny, ktorá už len málo kde pokrýva zem. Spod starých listov vykúkajú mladé výhonky trávy. Všetko sa zobúdza. Začína sa prejavovať jar. Ovocné stromy zakvitli do nevídanej krásy. Lesy sú presýtené farbou zelene. Potok naplnený vodou sa valí svojím korytom nevedno kam. Na lúkach sa objavilo tisíce drobných slniečok. Čo je to? Sú to predsa malé kvietky púpavy, ktoré vykúkajú z trávy. Takto aj deti v našej materskej škole vnímajú ročné obdobie jar. Fotky tu:

 

20210317 080015

 

Marec - mesiac kníh

Tento mesiac si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, je od nepamäti neodmysliteľným spoločníkom mladých, starších, ale aj detí. Tento rok sa nám nepodarilo navštíviť knižnicu, ale s veľkou radosťou sme si prezerali knihy v našej škôlke. Prečítali sme si množstvo rozprávok, ktoré sme aj zdramatizovali. Deti si s nadšením vyrobili svoje prvé knihy, kde si lepili, dokresľovali obrázky. Fotky tu:

 

20210304 102348

 

Pokyny k výučbe od 8. marca 2021

Od pondelka 8.marca 2021 pokračuje prezenčná výučba v MŠ aj ZŠ v bežnom režime.

K nástupu do školy je potrebné odovzdať:

  • čestné prehlásenie o tom, či pracujete mimo domova (ak ste ho ešte neposlali po deťoch) TU,
  • nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka TU,
  • kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu (nie staršieho ako 7 dní), prípadne potvrdenie o výnimke jedného zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

Naďalej platí, že raz za 7 dní sa musia testovať zamestnanci školy a jeden zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Testovanie prebehne v sobotu 06. marca 2021 od 9:00 do 16:00 hod.                        v kultúrnom dome.

Ak dieťa/žiak v pondelok nenastúpi do školy, je potrebné odhlásiť ho zo stravy.

V prípade, že sa zhorší epidemiologická situácia, škola bude zavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme ihneď informovať.

 

Pokyny k nástupu detí dňa 8. februára 2021 do MŠ v Lomnej  

  1. Sprevádzajúca osoba pri vstupe do budovy školy odovzdá:
  • vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vyzdvihnúť ráno pri vstupe do budovy MŠ, alebo stiahnuť TU:
  • kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, príp. potvrdenie o výnimke.

Bez podpísaného čestného vyhlásenia zákonným zástupcom a kópie negatívneho testu sa dieťa nebude môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. V prípade potreby Vám kópiu certifikátu urobíme v MŠ.

  1. Vstup do budovy je povolený len s rúškom. Naďalej platia prísne hygienické pravidlá.
  2. Obedy sú nahlásené pre deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o dochádzku svojho dieťaťa do MŠ v prieskume.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie v tomto náročnom období.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY TU:

 

Karneval

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Pre deti sme pripravili veselý týždeň fašiangových aktivít. 12. februára sa naša MŠ premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o ktorú sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi pripravili veselé tanečné improvizácie. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim. Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť z masiek. Za tanec a krásne masky boli  odmenené darčekom. Bol to deň plný radosti, spokojnosti, dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme aj naďalej. fotky tu:

20210212 100432

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.