^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

 

 OZNAM

oznam 8.2.oprava

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že až do odvolania bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že v týždni od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú vyučovať dištančne. Pokyny dostanú od triednych učiteliek. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

Vianoce

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Deti usilovne maľovali, strihali, zdobili stromček, zhotovili rôzne vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Tešili sa z týchto činností a navzájom si rozdávali radosť. V triede vládla pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka bez prítomnosti rodičov.

fotky tu:

20201211 144503 800x450

Sviatok sv. Mikuláša

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k svätému Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že budú poslúchať aj budúci rok a s veľkým ,,Ďakujem“ odprevadili Mikuláša.

fotky tu:

PC041051 800x600

Boli sme na cintoríne

V piatok, po jesenných prázdninách, tak ako každý rok, sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.

 

Fotky tu:

20201123 111024

 

Úcta k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby nás urobili šťastnými. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi spomienku na starších občanov našej obce ale len prezenčne, z dôvodu zákazu vychádzania von pre ochorenie Covid 19.

IMG 20191014 105618 1024 768

Poznávame ľudské telo

Deti prostredníctvom rôznych aktivít poznávali svoje telo. Aplikovali poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník. Kreslili, maľovali, modelovali. Prejavili radosť a tešili sa nielen zo svojho, ale aj z kamarátovho umeleckého výtvoru. Pri poznávaní častí ľudského tela rozvíjali aj zmyslové vnímanie, hlavne zrak a hmat.

Fotky tu:

20201103 095016

 

Hráme sa s časom

Deti rozlišovali jednotlivé časti dňa, spoznali symboly dňa a noci. Snažili sa pochopiť plynutie času prostredníctvom činností, ktoré vykonávajú počas  dňa.  

 Fotky tu:

20201116 100519

 

Hráme sa na školskom dvore

Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody, kde sa deti poriadne vyšantili. Tento týždeň sme si pobyt vonku spríjemnili hrami v okolí našej škôlky.

Fotky tu:

20201028 104131 zmensena

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že od 12.11.2020 musí priniesť každé dieťa materskej školy nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - kliknúť tu. Pre tých rodičov, ktorí si ho nemôžu vytlačiť, bude k dispozícii pri vstupe do materskej školy. 

Vážení rodičia

S účinnosťou od 26.10.2020 je zákonný zástupca povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá pri prerušení dochádzky svojho dieťaťa do MŠ:

  1. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa.
  1. Zákonný zástupca predkladá vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je na webe materskej škôlky v záložke Tlačivá na stiahnutie alebo kliknite tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). 
  1. Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  1. Pri prerušení dochádzky z dôvodu karantény:
  2. podozrenie na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
  3. ochorenie na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predloží zákonný zástupca vždy pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

V prípade, že nestihnete svoje dieťa odhlásiť z obedu, môže ho prísť vyzdvihnúť len osoba, ktorá nie je v karanténe. Obed bude vydaný pri zadnom vchode do kuchyne.

Oznámenie

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že základná škola, materská škola, školský klub detí aj školská jedáleň sú naďalej v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení.

ZMENA  JESENNÝCH  PRÁZDNIN

Jesenné prázdniny budú v dňoch:

   30.10.2020 (piatok)

   02.11.2020 (pondelok)

   06.11.2020 (piatok)

   09.11.2020 (pondelok)

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.