^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Odhlasovanie zo stravy

                         Odhlasovanie zo stravy

                       

Pevná linka: 043/5572 253        Mobil : 0915 569 656

                                                         0905 194 886

-Zákonný zástupca  dieťaťa má povinnosť zo zákona dieťa odhlásiť zo stravy.

-V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť zo stravy podľa stanovených podmienok.

-Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,00 hodiny.

-Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny / v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ : 11,00- 14,00 hodiny, obed si platí v plnej výške.

-V prvý deň choroby ak sa zúčastnilo  na vyučovaní aspoň 1 hodinu má nárok na dotáciu treba si obed odobrať v ŠJ.

-V prvý deň choroby ak sa nezúčastnilo na vyučovaní, a obed neodhlásil, nemá nárok na dotáciu a neodhlásený obed je povinný , prísť si prevziať do ŠJ a je povinný uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške.

Prosím o dodržanie podmienok.       Ďakujem.

                                                      Alena Špigútová

                                            vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Lomná

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.