^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Denný poriadok v MŠ

6.45  -  8:45 hod.         Hry a činnosti podľa výberu detí
 
                                     Zdravotné cvičenie 
 
8:45  -  9:15 hod.          Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)

                                              

9:15 - 11:30 hod.          Cielená vzdelávacia aktivita

                                      Pobyt vonku

11:30 - 12:00 hod.        Obed (činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)

12:00 - 13:30 hod.        Odpočinok

13.30 - 14:30 hod.        Hry a činnosti podľa výberu detí

                                      Cielená vzdelávacia aktivita

                                      Záujmové aktivity

14:30 - 15:00 hod.        Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)                       

15:00 hod.                    Ukončenie prevádzky

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.