^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Deň veselých zúbkov

Dňa 24.11. 2022 sme v našej MŠ usporiadali Deň veselých zúbkov. Deti si spolu s M.Jarošom zaspievali pieseň, spoločne si vytvorili zúbky a naučili sa správny postup umývania. Boli vedené k dodržiavaniu hygienických návykov, ako správne používať hygienické potreby. Zopakovali sme si ako sa správne starať o zúbky, koľkokrát si ich máme umývať, čo všetko treba robiť, aby boli čisté, zdravé a pekné.

fotky tu:

20221124 100603 800x600

Malý dopraváčik

Dopravný týždeň priniesol do materskej školy veľa radosti. Deti mali možnosť identifikovať rôzne dopravné prostriedky a určiť miesto ich pohybu. Dopravné prostriedky boli deťom sprístupňované ilustráciami, zvukmi a najvzácnejšou vlastnoručnou tvorbou. Vyrobené loďky, autá, lietadlá, vzdušné balóny a dopravné značky zdobili obe naše triedy. Deti si počas prežitých dní v materskej škole rozvíjali jemnú motoriku a slovnú zásobu. Výsledkom bola okrem iného aj ich spoločná výtvarná práca. Hra na cestovanie v dopravných prostriedkoch ich viedla k uvedomeniu si, ako sa vhodne správať počas jazdy. Dôležitosť bezpečného správania sa v role chodcov a cestujúcich pokladali deti za rovnako dôležité. Nezabúdali sme ani na pozorovanie okolia materskej školy a dopravného značenia počas vychádzky. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti preukážu aj v reálnom živote.

Fotky tu:

20221114 081013 800x600

 

Evička nám ochorela

Zdravie má nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú treba deťom približovať už od útleho veku. Práve z toho dôvodu k nám do materskej školy zavítala 9. 11. 2022 bábika Evička, prostredníctvom ktorej si deti uvedomili dôležitosť dodržiavania bezpečnosti pri každodenných činnostiach v materskej škole a v domácom prostredí. Deťom boli pútavým spôsobom nastolené situácie, ktoré si vyžadovali rôzne riešenia, ako napríklad ošetrenie zlomeniny, krvácajúcej rany a poštípanie hmyzom. Deti sa hrali na záchranárov a navzájom si ošetrovali „rany“, čím nadobúdali základné zručnosti potrebné pri poskytovaní prvej pomoci. Významným posolstvom bolo aj uvedomenie si potrebnosti bezpečného správania sa ako prevencie predchádzania úrazov. Maľovanie obrázkov zobrazujúcich nebezpečné situácie, diskutovanie o nich tvorili taktiež náplň dňa a prispeli k splneniu stanovených cieľov.

 Fotky tu:

20221110 095033 800x600

 

Deň materských škôl

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát sa organizuje každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswicková. Deti spolu s p. učiteľkou vytvorili logo dňa materskej školy, pri ktorom si vypočuli aj jej hymnu. Deti tento deň strávili v radosti plných hier, súťaží, piesní aj tancov.

                                                                                             Fotky tu:

20221118 121052 800x600

 

Návšteva cintorína

November je mesiacom, kedy nielen myslíme na našich milovaných, o ktorých sme na tomto svete prišli. Je to však aj čas kedy môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Aj deti z našej materskej školy  2. novembra navštívili cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri hlavnom kríži si uctili pamiatku zosnulých. Fotky tu:

 20221102 111203 800x600

 

Október - mesiac úcty k starším

V našej materskej škole vedieme deti k úcte k starším. Vyjadrením úcty je i každoročné stretnutie s niektorými babkami a dedkami z našej obce. Dňa 27.10.2022 sme privítali v našej materskej škole babku Annu Majcherovú, ktorá im priniesla na ukážku kolovrátok a detský kroj, ktorý si aj vyskúšali. Deti sa s babkou porozprávali, kládli jej rôzne otázky, na ktoré im pohotovo odpovedala. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozdravili babku piesňami, básňami, tančekom a dramatizáciou rozprávky O repe. Ocenením bol pre nich veľký potlesk. Babku sme dojali a za pozvanie nám veľmi pekne poďakovala. Dúfam, že v tejto tradícii budeme pokračovať a o rok sa stretneme s ďalšími občanmi obce. Fotky tu:

995d2716a61e3dadcb3ca5b546da39d5.0

 

Medzinárodný deň školských knižníc

MDŠK sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému. Dňa 21.10.2022 si tento deň naši škôlkari pripomenuli výstavou s názvom Moja naj kniha. Deti si priniesli do škôlky svoje najobľúbenejšie knihy, ktoré boli vystavené v knižnom centre. Sme v dobe, keď informačné technológie vytláčajú ozajstnú knihu z našich rúk, preto sme radi, že sa ešte nájdu deti, ktoré veľmi radi počúvajú rozprávky a majú svoje obľúbené rozprávkové knižky. Naša materská škola zorganizovala v priebehu dňa viacero aktivít ako dramatizáciu rozprávok, básní prostredníctvom ktorej deti prezentovali svoju fantáziu, tvorivosť. Fotky tu:

 20221021 105401 800x600

 

Jesenná turistická vychádzka

Deti z triedy Včielky a triedy Lienky sa dňa 14.10.2022 zúčastnili turistickej vychádzky, kde spolu s pani učiteľkami objavovali krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, padajúce listy, ktoré si vyhadzovali a tešili sa z nich. Predškoláci spoznali aj krásu našej kaplnky. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fzyickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode prripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením. Trávenie času na kopci ukončili pohybovými hrami, ako napríklad behom za šarkanom. Deťom sa turistická vychádzka veľmi páčila, čo usudzujeme z ich slovných vyjadrení po príchode do materskej školy. Fotky tu:

20221014 105341 800x600

 

Beseda s vedúcou školskej jedálne

Dňa 13.10.2022 sa deti z triedy „Lienka“ a z triedy „Usilovné včielky“ zúčastnili besedy ohľadom zdravého životného štýlu s pani vedúcou ŠJ Alenkou Špigútovou. Beseda bola sprevádzaná zábavnou a hravou formou. Prostredníctvom potravinovej pyramídy s deťmi poukázala na to, čo je zdravé, čo je menej zdravé a čo by mali z jedálnička vynechať. Deti sa ku všetkému spontánne vyjadrovali. Deťom sa tento spôsob výučby páčil, pretože ochutnali aj všelijaké dobroty a na záver si vymaľovali pracovný list so zeleninou, ktorý im pani vedúca pripravila. Samozrejme za odmenu dostali pomarančový džús a ovocie, s ktorým sa podelili. Ďakujeme za krásny zážitok. Fotky tu:

20221013 094443 800x600

 

Deň zdravia s vitamínmi

Dňa 11.10.2022 sa obidve triedy našej materskej školy "hrali" s vitamínmi. V triede Lienky rozvoniavalo rôzne ovocie ako: jablko, hrušky, slivky, banány, mandarinky. Deťom sa podarilo vytvoriť strom Slivky a Hrušky, z ktorého ochutnávali jeho plody. V triede Včielky mali Jablkový deň. Jablko je plod jesene, ktoré tvorilo súčasť dňa v našej materskej škole. Úsmevy na tvárach detí vyčarili zaujímavé aktivity súvisiace práve s jablkami. Od skorého rána ich vyrábali z papiera a následne zavárali do papierových fliaš. Na poznávaní jablka sa deti podieľali všetkými zmyslami, pretože ich pozorovali, ohmatávali, ovoniavali a ochutnávali. Získali tak zážitkovým spôsobom veľa informácií a poznatkov o tomto blahodarnom ovocí  z našich sadov. Hrali sa na pekárov, vytvárali z nich rôzne obrazce, obrysy tela a vypracovali pracovné listy prostredníctvom ktorých sa dozvedeli, že jablká môžu mať rôznu farbu a ich základnou súčasťou sú napríklad stopka a semená. Dôležitý nadobudnutý poznatok bol aj ten, že ich vidíme rásť na jabloni. Deti si okrem iného uvedomili aj prospešnosť ich konzumácie z dôvodu obsahu vitamínov, ktoré ich telo veľmi potrebuje. Fotky tu:

20221012 110332 800x600

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.